Informatie

Geachte leden, inzenders en belangstellenden,

Door een overboeking bij onze vaste locatie de Olde Molen zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie om onze show te houden.

Die is gevonden bij het Schuttershoes,  Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen.

Voor het overige blijft alles zoals voorheen.

Het bestuur.

Dear members, contributors and interested parties,
Due to a transfer at our permanent location the Olde Molen we are forced to move to another location to hold our show.
It was found at Schuttershoes, Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen.
For the rest everything remains as before.
The board.

 

Liebe Mitglieder, Mitwirkende und Interessierte,
Aufgrund eines Umzugs an unserem festen Standort, dem Olde Molen, sind wir gezwungen, an einen anderen Ort zu ziehen, um unsere Show abzuhalten.
Es wurde in Schuttershoes, Scholtenhagenweg 40b, 7481 VP Haaksbergen gefunden.
Für den Rest bleibt alles wie zuvor.
Der Vorstand