Vereniging

De Nederlandse Yorkshire & Lancashire Club heeft tot doel het bevorderen van het houden en kweken van de Engelse kanarierassen Yorkshire en Lancashire.
De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:

-het uitgeven van een verenigingsblad

-het houden van wedstrijden en vergaderingen

-kennis te verspreiden van de twee rassen

-samen te werken met andere organisaties in binnen en buitenland, die hetzelfde doel nastreven.

Men kan zich aanmelden als nieuw lid door een e-mail te sturen naar onze penningmeester, markodielen@upcmail.nl – Het lidmaatschap van de NYLC kost vijftien euro per jaar….